Доставка

Публічна пропозиція укласти договір (оферта)
на надання послуги шляхом придбання квитка

Цей документ є відкритою пропозицією (Офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «БЮРО ВИН», що є юридичною особою за законодавством України, код ЄДРПОУ – 34817341, яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір на надання Послуги, шляхом продажу квитка (надалі – Договір) на викладених в цій Оферті умовах.

Відповідно до статті 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором і, в разі прийняття (акцепту) викладених в ньому умов, будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа стає стороною за Договором та зобов’язується виконувати всі його умови.

Оферта вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за посиланням:  є безстроковою та діє до моменту її відкликання Організатором.

Місцем укладення цього Договору сторони визначають місцезнаходження Організатора.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

В даному документі нижченаведені терміни, та визначення використовуються рівно як в однині так і в множині, в наступних значеннях:

 1. «Організатор» – Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮРО ВИН», місцезнаходження: вул. Мечнікова, буд. 9, м. Київ, 01021, Україна, код ЄДРПОУ 34817341, яке надає Покупцям послуги з організації заходів та продажу на них квитків.
 2. «Власник квитка» — фізична особа, на чиє ім’я придбано квиток.
 3. «Покупець» – дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка придбаває квиток. Фізична особа, яка придбала квиток може бути одночасно й Власником квитка, якщо саме ця особа відвідає Захід на який придбано Квиток.  
 4. «Квиток» – документ, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором і право Власника квитка на одноразове відвідування Заходу Організатора (вхідний Квиток).
 5. «Електронний квиток» — документ, сформований в електронно-цифровій формі, містить ім’я Власника квитка, вартість, назву Заходу, місця, дати і часу його проведення та іншу додаткову інформацію правового або технічного характеру.
 6. «Договір» — публічний договір (оферта), адресована будь-якій фізичній особі та/або фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі укласти з ним публічний договір на надання Послуги шляхом продажу квитка на викладених в ньому умовах.
 7. «Акцепт» — повне підтвердження та безумовне прийняття Покупцем всіх умов цієї Оферти.
 8. «Сайт» — https://goodwine.ua/events/ — інтернет-сайт, що і є торговою площадкою, яка надає можливість Покупцям придбати Квиток на Захід.
 9. «Замовлення» – обраний Покупцем Захід, на відвідування якого Покупець бажає придбати у Організатора Квиток, для чого Покупець погоджується з усіма умовами Оферти. 
 10. «Захід» — культурно-пізнавальний захід, у тому числі але не виключно винні та/або харчові дегустації, майстер-класи та будь-яка інші авторські пропозиції від ТОВ «БЮРО ВИН», спрямовані на організацію надання Послуги в одному місці й часі, об’єднані єдиною метою й характером, відвідування якої можливо тільки після пред’явлення спеціального документа — Квитка та/або Електронного квитка. Захід проводиться Організатором.
 11. «Заклад» – означає приміщення та/або інший призначений об’єкт для проведення Заходу (в тому числі але не виключно: магазини мережі goodwine та інше). Захід може проводитися на відкритому повітрі.
 12. «Послуга» – послуга культурного, пізнавального, розважального характеру, яка надається Покупцеві Організатором у рамках Заходу, при безпосередній присутності Власника квитка на такому Заході.
 13.  «Правила перебування в Закладі/на Заході» – це норми й правила Закладу/Організатора, встановлені для Власника квитка під час їх перебування в Закладі/на Заході. 
 14. «Персональні дані» – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (в тому числі але не виключно: прізвище, ім’я, стать, контактний номер телефону, місто).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах визначених у цій публічній пропозиції (Оферті) між Організатором та Покупцем укладається договір на надання Послуги, за яким Організатор бере на себе зобов’язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування Заходу, і споживання Послуги, для отримання якої Покупець придбає Квиток, а Покупець зобов’язується оплатити Організатору вартість такої Послуги (далі – Договір на надання Послуги).

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 1. Даний Договір (Оферта) регламентує умови та порядок продажу Квитків, а також права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим у Покупця та Організатора.
 2. Продаж Квитків Покупцю (в тому числі Електронних квитків), проводиться виключно на умовах цієї Оферти та лише в разі її повного та беззастережного прийняття всіх умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий Акцепт, а також Акцепт на інших умовах не допускається.
 3. Реєструючись на Сайті Покупець гарантує досягнення повнолітнього віку відповідно до законодавства України.
 4. Підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка шляхом підтвердження згоди з остаточно сформованою сумою Замовлення (Ціною Квитка). Таке підтвердження Покупця вважається повною його згодою з умовами придбання обраної послуги Організатора. Здійснюючи таке підтвердження Покупець тим самим однозначно підтверджує, що він:
  • своєчасно та попередньо одержав необхідну, доступну, достовірну та не двозначну інформацію передбачену Законом України «Про захист прав споживачів» про послугу, яка забезпечує можливість їх свідомого та компетентного вибору, і така інформація є для нього повністю зрозумілою, прийнятною і достатньою за формою та обсягом;
  • самостійно ознайомився з актами (рішеннями) органів державної влади України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, в тому числі але не виключно з Постановою Кабінету Міністрів «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 9 грудня 2020 р. № 1236.
 5. Після здійснення оплати Замовлення й одержання Квитка Покупцем, між Організатором та Покупцем укладається Договір на надання Послуги. Отримати таку Послугу може Власник квитка (тобто Покупець, або третя особа, у випадку укладення Покупцем договору на користь третьої особи), який пред’явить на вході в Заклад, у якому буде проходити Захід, дійсний Квиток на контроль.
 6. Обов’язковою умовою доступу для Покупців (Власників квитків) на Захід є наявність одягнутих усіма учасниками та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Обмеження, передбачені цим пунктом, не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу:
  • документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього COVID-сертифіката України, виданого в Україні відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
  • негативного результату тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (далі – міжнародний, внутрішній сертифікати), або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;
  • негативного результату тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).
 7. При придбанні Електронного квитка Покупець в будь-якому випадку зобов’язується повідомити свою дійсну адресу електронної пошти, телефон, а також вказати свої прізвище та ім’я одержувача Квитка (в окремих випадках паспортні дані, якщо є такі вимоги згідно із Законами України та/або Організатора). В разі ненадання такої інформації (дійсних адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і одержувача Квитка, паспортних даних), а так само у разі надання неправдивої або недійсної інформації, Організатор вправі відмовити Покупцеві в придбанні Електронного квитка.
 8. В разі якщо Покупець під час купівлі Квитка повідомляє (вносить) недостовірну інформацію про себе, то в даному випадку Організатор не несе жодної відповідальності за якість та своєчасність надання Видовищних та Супутніх послуг. Покупець приймає та погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної електронної поштової адреси.
 9. Замовлення, в частині укладення Договору на надання послуги вважається не здійсненим, і не вимагає додаткових дій з боку Покупця по його анулюванню (припиненню, розірванню), якщо: Покупець не підтвердив Організатору свою згоду придбати обраний ним Квиток, або Організатор не підтвердив свою згоду продати Квиток Покупцеві.
 10. Замовлення, вважається анульованим з ініціативи Покупця, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором та Покупцем Договору на надання Послуги припиненими, якщо:
  • покупець не оплатив Ціну Квитка протягом двадцяти (20) хвилин після підтвердження Організатором можливості придбання Квитка, при замовленні здійснювалося Покупцем через Сайт;
  • власник квитка не прибув у Заклад у запланований час початку Заходу та/або порушив Правила перебування в Закладі/на Заході, порушував та/або не дотримувався актів (рішень) органів державної влади України направлених на запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, в тому числі але не виключно Постанову Кабінету Міністрів «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 9 грудня 2020 р. № 1236, у зв’язку з чим, не був допущений на Захід, або був виведений із Закладу силами співробітників Організатора або Закладу до завершення Заходу, та/або втратив Квиток, і, через це не зміг одержати Послугу повністю або частково. У цьому випадку сплачені Покупцем Ціна Квитка поверненню не підлягають;
  • покупець (Власник квитка) відмовився пред’являти Організатору сертифікат вакцинації у зв’язку з чим, не був допущений на Захід, або був виведений із Закладу силами співробітників Організатора або Закладу до завершення Заходу і через це не зміг одержати Послугу повністю або частково. У цьому випадку сплачені Покупцем грошові кошти (Ціна Квитка) поверненню не підлягають.
 11. Договір на надання Послуги вважається анульованим з ініціативи Організатора, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором і Покупцем Договору на надання Послуги припиненими, якщо:
  • організатор скасував свій Захід (про що він повідомив відкрито й публічно або повідомив про це Покупця);
  • організатор не провів Захід у місці й час, зазначені у Квитку, в результаті чого Покупець, який вчасно прибув до Закладу, в якому мав би проходити Захід, та не зміг отримати замовлену ним Послугу з вини Організатора;
  • після придбання Квитка, Організатор переніс дату проведення Заходу, або вніс інші критичні зміни в Захід, зазначений в Квитку, про що він повідомив відкрито й публічно та/або сповістив про це Покупцю, якщо Покупець не погодився з такими змінами, і бажає здати Квиток Організатору без його обміну на інший Квиток Організатора.
 12. У випадках, визначених в п.3.11. цієї Оферти Покупець, який не отримав послуги, має право вимагати у Організатора повернення йому ціни Квитка.
 13. Відповідно до Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої Наказом Міністерства культури і мистецтв України №452 від 07.07.1999 року та Закону України «Про захист прав споживачів» усі й будь-які претензії по якості наданої або не наданої Послуги, а так само будь-які вимоги по поверненню вартості Квитка, компенсації збитків чи шкоди у зв’язку із скасуванням, перенесенням або зміною Заходу, або якістю його проведення, можуть пред’являтися тільки Покупцем, і винятково Організатору як безпосередньому виконавцеві Послуг.
 14. Повернення грошових коштів здійснюється протягом 14 днів з моменту звернення Покупця.
 15. Здійснюючи Замовлення Покупець надає Організатору свої Персональні дані та/або персональні дані інших осіб (Власників квитків, тощо) – при замовленні Квитка через Сайт. Надаючи такі персональні дані Покупець надає Організатору безстрокове, безвідкличне та безоплатне право на їх обробку будь-яким чином, включаючи але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних. Дані дії можуть здійснюватися наступними способами: в документальній, електронної, в усній формах. У випадку якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Організатору персональні дані інших осіб, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу Організатору, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Організатором. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Організатора на розсилання реклами (афіш), на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail). Обробка та використання персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України (в тому числі але не виключно відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010 р.).
 16. Організатор несе відповідальність перед Покупцем за ненадання чи неналежне надання Послуги в межах укладеного Договору про надання Послуги. Неналежним наданням Послуги є надання такої послуги всупереч умовам, визначеним в Замовленні, та відображеним у придбаному Квитку. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Організатора по наданню Послуги перед Покупцем обмежується вартістю Квитка, придбаного для отримання такої Послуги.
 17. За невідповідність якості Послуги суб’єктивним очікуванням Покупця, які не обумовлені в цій Оферті, та не визначені в Квитку, Сторони відповідальності не несуть. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його емоційні та естетичні враження від отриманої Послуги можуть не відповідати та не співпадати з його суб’єктивним очікуванням, які були сформовані на підставі інформації яку було поширено не Організатором, та не на його замовлення (неофіційні афіші, відгуки критиків, або інших відвідувачів), і тому, така невідповідність та неспівпадіння не вважається неналежним наданням Послуги.
 18. Покупець самостійно несе всю відповідальність за порушення та/або невиконання встановлених державними органами України норм та правил щодо запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Організатор не несе жодної відповідальності за порушення та/або невиконання Покупцем вищезазначених норм та правил щодо запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
 19. Якщо будь-які спори, що виникають з цього Договору, або в зв’язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то такі спори розглядаються відповідно до чинного законодавством України в судовому порядку за місцем знаходження Організатора.
 20. З усіх інших питань не передбачених в Оферті Сторони керуються законодавством України.
 21. Здійснюючи Замовлення Покупець надає Організатору безстрокову згоду на отримання будь-яких рекламних та інформаційних повідомлень на месенджери та/або на електронну адресу/телефон, надані Покупцем при Замовленні Квитка.
 22. Інформаційні повідомлення призначені для широкого кола потенційних покупців, публікуються на Сайті та/або розсилаються на електронні адреси/телефони Покупців, які раніше здійснювали Замовлення.
 23. Покупець має право відмовитися від отримання рекламних та інформаційних повідомлень (окрім, системних повідомлень), що надходять у месенджери та/або на електронну адресу/телефон, вказані при здійсненні Замовлення, в будь-який момент за допомогою функціональних можливостей таких сервісів або за письмовим зверненням до Організатора.